Liefde & Waarheid

Liefde en waarheidLiefde & Waarheid is een tak van de gemeenschap Emmanuel die gericht is op koppels en alles wat te maken heeft met liefde en relaties. De activiteiten zijn open voor iedereen en willen een steun bieden, vanuit het geloof, om liefdesrelaties te versterken en het huwelijk- en gezinsleven te verdiepen.

 

Getuigenis van een koppel:

“De vorming Liefde & Waarheid heeft ons geleerd om over alles met elkaar te spreken. De openheid en vanzelfsprekendheid waarmee de verschillende thema’s aan de orde kwamen, heeft ons net dat ‘duwtje in de rug’ gegeven. Het heeft ons geholpen om allerlei zaken vanuit het perspectief van de ander beter te begrijpen en zo samen tot oplossingen te komen.”

De sessies in het kort

Wat is liefde?

In deze eerste sessie willen wij stilstaan bij de “drijfveer” van elke relatie, bij die liefde die wij allemaal zo verlangen te beleven. Wie droomt er niet van om “lang en gelukkig te leven” zoals wij in alle liefdessprookjes kunnen lezen? Maar wat is liefde eigenlijk? Wat is het verschil tussen zich aangetrokken voelen, verliefd zijn, liefhebben? En hoe kunnen we de “echte” liefde beleven in een wereld die er ons zo veel verschillende en vervormde beelden van geeft? Deze sessie zal ons helpen om te begrijpen dat echte liefde op een vrije beslissing steunt, die ons ertoe leidt om ons te engageren en in te zetten voor het geluk van de andere. Wij zullen daarbij ook proberen te zien wie wij zijn en hoe wij eigenlijk als mens functioneren. Daarna zullen wij ook een aantal concrete middelen bekijken die ons kunnen helpen om die liefde te laten groeien en altijd te vernieuwen. Want “liefde voor altijd” is inderdaad mogelijk en kan een fantastisch avontuur worden!

Communicatie

In deze sessie gaan we in op drie verschillende vormen van communicatie: verbaal, fysiek en spiritueel. Bij verbale communicatie kunnen we stilstaan bij vragen als: “Waarover praten we meestal?” en “Waarover zouden we moeten praten als koppel?” Onder fysieke communicatie verstaan we body language, fysiek contact (iemand licht aanraken terwijl je tegen hem spreekt om je boodschap beter of anders te laten overkomen), en, bij uitstek, seksuele communicatie (wat een apart onderricht verdient en krijgt in de L&W sessies). Spirituele communicatie gaat over de band tussen man en vrouw, en die van elk afzonderlijk in het koppel met God. Conflictsituaties zijn onvermijdelijk in een gezonde relatie en vormen daarom ook een belangrijk deel van deze sessie, en we zullen het niet nalaten enkele praktische tips mee te geven om te proberen elkaar beter te begrijpen, ook als het even moeilijker gaat.

Het huwelijk als sacrament – Vergeving

Het huwelijk als sacrament bestaat erin trouw te beloven aan elkaar, en dat daar bovenop God zijn trouw en steun belooft aan ons. We kunnen ons dan in moeilijkere periodes ook beroepen op dit sacrament en er kracht in vinden. We gebruiken de bruiloft te Kana als leidraad om dit thema uit te werken. Het christelijk huwelijk is ook een roeping, wat we in deze sessie verduidelijken aan de hand van enkele concrete puntjes en voorbeelden. Liefde kan niet losgekoppeld worden van schuld-erkenning en vergeving. In het tweede deel van deze sessie, willen we meegeven dat vergeving niet enkel nodig is bij grote fouten, maar ons doet groeien door ook vergeving te vragen en te geven bij kleine dingen. Fouten van onszelf of van de ander zouden niet mogen meegedragen worden over de jaren heen. Elkaar vergeven stelt ons ook gerust dat we fouten mogen maken, en dat de ander ons graag blijft zien.

Tederheid en seksualiteit

De seksuele communicatie is een heel belangrijk onderdeel van ons leven als koppel. Het maakt ons man en vrouw van elkaar. De seksuele relatie is een groeiproces: het evolueert, net zoals wij persoonlijk veranderen en groeien. Als we ons aan elkaar geven, en als we harmonie zoeken in de seksualiteit, dan komen we tot ontplooiing en krijgen we meer zelfvertrouwen om ook voor anderen open te staan. Zo wordt onze liefde vruchtbaar.

 

Praktische info

Info en inschrijving via liefde.waarheid@emmanuelvlaanderen.be.

Lees ook het programma van het Adem-traject. (Traject 2)