Een gift geven

Voor iedere gift zijn we u dankbaar. Een gift voor de Gemeenschap Emmanuel is een gift voor de volgende generatie katholieken!

U kunt uw gift overmaken op ons rekeningnummer (t.a.v. ManuB):
IBAN: BE21 0012 0201 4603
BIC: GEBA BEBB